Hoe gaat een traject in zijn werk?


• Als eerste is er een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur.
• Als het voor ons beiden goed voelt dan krijg je /jullie een intakeformulier te voorbereiding op de volgende stap, het intakegesprek.
• Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag opgesteld met de daaraan gekoppelde doelen.
• Vervolgens volgen er enkele coachsessies, het aantal is afhankelijk van de hulpvraag. Je kan losse sessies afnemen of in een traject (zie tarieven)
• In onderling overleg worden er tussentijdse evaluaties gepland met de ouders. (in het geval van minderjarigen)
• Aan het einde volgt er een evaluatie, in het geval van minderjarigen ook met je ouders.


POPtalk.


POPtalk is een methode waarbij je een situatie of probleem gaat opstellen aan de hand van
poppetjes en symbolisch materiaal, om een situatie uit te beelden waar jij als coachee deel
van uitmaakt. Je kunt aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengen.
POPtalk is dynamisch omdat de opstelling steeds weer veranderd kan worden. Materialen
kunnen toegevoegd worden, poppetjes kunnen van plaats verwisselen en metaforen worden
multi-inzetbaar. Door situaties, gevoelens en gebeurtenissen met POPtalk uit te beelden,
maak je het zichtbaar en wordt het makkelijker om hierover te praten.
Bij POPtalk vang je de eigen werkelijkheid in een beeld en dat maakt het eenvoudiger om er
woorden aan te geven. Veiligheid en respect vormen de basis van ieder gesprek.
POPtalk is niet enkel en alleen voorbehouden voor coaching met kinderen ook jongeren en
volwassenen hebben hier baat bij.


Tarieven


Kennismakingsgesprek 30 min GRATIS
Intake gesprek 1 uur €55,- excl. BTW
Coachsessie 1 uur €55,- excl. BTW
Tussenevaluatie €55,- per uur excl. BTW
Eindevaluatie €55,- per uur excl. BTW
Kort coachtraject (intake-3 coachsessies-eindevaluatie) €250,- excl. BTW
Lang coachtraject (intake-3 coachsessies-tussenevaluatie-3 coachsessies -eindevaluatie)
€ 440,- excl. BTW

Omdat ik momenteel vrijgesteld ben van BTW wordt deze niet berekend. Tarieven zijn
inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen.

N.B. Losse coachsessie wordt gefactureerd na elke sessie.
Coachtraject wordt voorafgaand gefactureerd.